mem#31.PremisesSouth

Wolf No.9834 Foto © Vitoscha Königs

. Premises, south .

– Das Südgelände –

Premises, south .
She hides . She runs .
Premises, south .
Sitting . Waiting .
Premises, south .
Life’s Vitality .
Premises, south .
Feeding . Nesting .
Premises, south .
He roams . He hunts .

by V.K.

Maus No.9863 Foto © Vitoscha Königs
Maus No.9863 Foto © Vitoscha Königs
Spinne No.9871 Foto © Vitoscha Königs
Spinne No.9871 Foto © Vitoscha Königs
Käfer No.9833 Foto © Vitoscha Königs
Käfer No.9833 Foto © Vitoscha Königs
Assel No.9883 Foto © Vitoscha Königs
Assel No.9883 Foto © Vitoscha Königs
Vogel No.9823 Foto © Vitoscha Königs
Vogel No.9823 Foto © Vitoscha Königs
Wolf No.9834 Foto © Vitoscha Königs
Wolf No.9834 Foto © Vitoscha Königs